top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

Co to jest

Odrobina Historii

Generalnie historia Yogi nie jest jasna, jej korzenie siegające zamierzchłej przeszłości, a pierwsze doniesienia siegają 5,000 p.n.e. A pierwszymi namacalnymi archeologicznymi dowodami istnienia Yogi są ryty na kamiennych płytach przedstawiające pozycje Yogi, datowane na ok 3,000 p.n.e. które zostały znalezione w dolinie Indyjskiej.

 

Tradycyjnie mówi się iż twórcą Yogi jest Shiva. Jest on jednym z trzech bóstw Hinduskiego trio jakie tworzą : Brahma, Vishnu oraz Shiva. Pierwsze wzmianki na temat Yogi pojawiają się w Vedach 2500 lat p.n.e. w bardzo wielu pismach. Są to najstarsze, najważniejsze I najbardziej święte pisma Indyjskie.  Założenia nauk Yogi znajdują się w Upanishadas, które są późniejszą częścią Ved, datowaną na około 800 lat p.n.e. Upanishady są najpóźniejszym segmentem dwudziestu tekstów Vedyjskich, I zawierają założenia oraz filozofię Yogi. Jest to najstarszy wysiłek człowieka aby odpowiedzieć na egzystencjonalne pytania.

 

Około 600 lat p.n.e. pojawia się wspaniały epicki poemat Mahabharata który zawiera w sobie Bhagvad Git'ę. Bhagvad Gita jest jedną z Upanishad, I Bóg w formie Kryszny trenuje wojownika Arjun'ę poprzez Yogę. Jest to jedna z najwarzniejszych filozoficznych prac na świecie oraz najbardziej popularny religijny poemat w literaturze Sanskryckiej.

 

W roku 200 p.n.e. Patanjali pisze Yoga Sutrę która jest najstarszym zachowanym podręcznikiem Yogi. W tym podręczniku, Patanjali zebrał, sklasyfikował oraz ułożył w jasna strukturę tradycyjne techniki Yogi jakie instniały do tego momentu. 196 aforyzmów nazywanych Yoga Sutra'mi, łączą różne teorie I praktyki yogi, w jeden skondensowany, wszechstronny I zwarty tekst, pełen wiedzy I znaczenia. Wyłaniaja się z tego również wartości orazformy społeczne za którymi idą oświadczenia I deklaracje jak kody etyczne mogą prowadzic nas do poznania samego siebie.

 

Oto 8 zasad dyscypliny (czy też członów) w Yodze lub też “Ośmiokrotna Droga Yogi” I jest to kamień węgielny filozofii Yogi.

A te zasady to:

 

Yamy​

Etyczne zasady, testowanie czynów, myśli I uczuć. Zachęcają do zapzestania przemocy we wszelakich formach (ahimsa), bycia uczciwym ( satya), unikania kradzieży (asteya), chciwości ( brahmacharya) oraz zachłanności ( aparigraha).

Niyamy

Zasady czy prawa, integrujące dyscyplinę I rozwój duchowy z naszym postępowanie do siebie samych poprzez pięć cnót które prowadzą do przestrzegania czystości (Saucha), prostoty (Santosha), nauki (Swadhyyaya), oddania (Tapas) oraz wyjście poza Ego (Ishvarapranidhana)

 

Asany

Ćwiczenia I postawy w Yodze.

 

Pranayama

Ćwiczenia oddechowe które kontrolują naszą energię witalną (pranę).

 

 

Pratyahara

Zwrócenie zmysłów ze świata zewnętrznego, materialnego – do wewnątrz.

 

Dharana

Koncentracja umysłu na jednym punkcie, zdolność przekierowania umysłu na jakiś obiekt I pozostanie do niego przywiązanym.

 

Dhyana

Medytacja w której umysł jest skupiony na jednym punkcie (na jednej rzeczy)

 

Samadhi

Unia, połączenie z rdzeniem egzystencji, z duszą. Tryb oświecenia, jak trans. Rozważania I wędrówki umysłu są zneutralizowane, jogim zyskuje kontrolę nad umysłem a myśli się uspakajają.

Oczywiście, Yoga według dzisiejszych standardów nie jest związana z zasadami etycznymi, społecznymi oraz intelektualnym zachowaniem ery Patanjaliego, tylko z balansem oraz dobrym samopoczuciem jakie daje naszemu ciału I umysłowi. Zmiana nastąpiła w latach trzydziestych XX wieku poprzez wielkich mistrzów którzy umieścili ciało w centrum ćwiczeń oraz........

brakujący tekst

 

Hatha Yoga

400 lat temu, kiedy Brytyjczycy pojechali do Indii, byli pod wrażeniem I trochę skonsternowani tym co słyszeli o iluzjonistach mieszkających w Himalajach którzy robili najdziwniejsze rzeczy. Niektórym podróżnikom – poszukiwaczom wiedzy udało się dostać do kryjówek pustelników I tak pierwsze informacje zaczęły docierać do Zachodu. Yoga została pokazana I spopularyzowana na zachodzie przez najsłynniejszego współczesnego Yogina, Paramahansa Yogananda. Urodzony w Indiach pod koniec 19 wieku był własnie tym człowiekiem który pokazał Ameryce oraz reszcie świata Yogę.

 

W ciągu stuleci nauki Yogi ewoluowały, a jej gałęzie I odmiany sie rozmnożyły ze względu na wiele nowych szkół jakie powstały na całym świecie. Dziś Yoga jest nauczana na całym świecie I każdy może się o niej dowiedzieć I ją praktykować. Rodzaje Yogi

Jest wiele rodzajów yogi, najważniejsze odmiany yogi zawierają :

Hatha Yogę, Karma Yogę, Jnana Yogę, Bhakti Yogę oraz Raja Yogę, które zostały ustanowione poprzez Yoga Sutry Patanjaliego, I są powszechnie znane jako “Yoga” w kontekście Hinduskiej filozofii.

 

Karma Yoga

“Zdyscyplinowane działanie”. Skupia się na przynależności do obowiązku (dharma) jednocześniej nie będąc przynależnym do nagrody. Mówi iż można osiągnąć Mokszę (zbawienie) lub miłość Boga (bhakti) wykonując swoje obowiązki bez samolubności, dla przyjemności Najwyższego, który jest dobrobytem świata.

 

Jnvna Yoga

“Ścieżka do wiedzy”. Oryginalne znaczenie brzmiało znajomość absolutu, później wiedza została zinterpretowana jako forma zobowiązania/dedykacji.

Jnvna Yoga jest całkowitym zrozumieniem pola działania, ciała oraz konesera ciała – czyli duszy. Transcendentalista powinien rozumieć różnicę pomiędzy ciałem I duszą.

 

Bhakti Yoga

 

Jest to termin określający praktykę duchowej zachęty oraz miłości która jest dedykowana Bogu. W tradycji jest dziewięć form Bhakti Yogi. Jest ona powszechnie uważana za najłatwiejszy z czterech procesów uwolnienia czy zbawienia. W pismach, Bhakti Yoga jest opisywana jako proces doskonalenia, głównie dlatego że przekracza zbawienie jako poziom duchowej realizacji.

 

Hatha Yoga

Jej opis został dokonany przez bardzo mądrego Yogina Swatmarama, w 15 wieku w Indiach. Różnica między Hathą a Raja Yogą jest taka że Hatha skupia się na oczyszczeniu ciała, co prowadzi do oczyszczenia umysłu. Hatha Yoga oraz jej współczesne odmiany jest tym co obecnie większość ludzi uważa za Yogę, ponieważ koncentruje się na ciele poprzez praktykę pozycji (asan) oraz ćwiczeń oddechowych (pranayama). Używa się też 5 technik samokontroli, których celem jest 5 punktów “Kria” gdzie celem jest oczyszczenie, “Nidra”  gdzie celem jest relaks, “Pratyahara”  gdzie celem jest obserwacja samego siebie bez przywiązania, “Dharana”  gdzie celem jest koncentracja umysłu, oraz “Dhyana”  gdzie celem jest medytacja.

 

Hatha Yoga jest najbardziej rozpowszechnionym systemem Yogi w zachodnim świecie, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Trzeba dodać iż jej popularność stale rośnie I że jest to holistyczny system. Efekty jej widać nie tylko w ciele fizycznym, ale również w umyśle, w naszym oddechu oraz w samopoczuciu. Ma ona wpływ na całą naszą egzystencję, a w szczególności na nasz immunologiczny oraz nerwowy system. Według Yogi, poza (postura) jest sposobem życia. Poza, oddech, umysł oraz psychiczne dobre samopoczucie funkcjonują jak komunikujące się naczynia w interakcji. Poprawa jaką czuje osoba praktykująca Yogę będzie imponująca I pokaże jej jej lub jego możliwości.

Yoga jest jedną z najstarszych gałęzi nauki o ciele I duchu. Jej korzenie pochodzą z dalekiego wschodu, a w szczególności z Indii. Jest to holistyczny system podejścia do ludzkiej egzystencji oraz zbalansowanego stylu życia.

 

Yoga zawiera w sobie wiele ćwiczeń I technik, opisana jest jako unia czy też połączenie świadomości jednostki – duch (jivatma) z uniwersalną świadomością- duchem (paramatma)

 

Na bardziej praktycznym poziomie, ta unia przejawia się jako balans I harmonia pomiędzy ciałem, umysłem, duszą I emocjami. Jednakże praktyki oraz cele Yogi są głębsze, rozwiają system do wewnętrznych poszukiwań I osobistego rozwoju. 

 

bottom of page