top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

Słowo Hatha pochodzi od połączenia dwóch słów z Sanskrytu, "Ha" oraz "Tha" które oznaczaja słońce i księżyc. Ale gdy te słowa stoją obok siebie i połączymy je, hatha oznacza coś silnego i dynamicznego, co wskazuje iz jest to praktyka wymagająca silnej woli oraz samo-dyscypliny. Sanskryckie słowo "Yoga" ma wiele znaczeń, i pochodzi od korzenia "Yuj" oznaczającego sprawdzać, łączyć, zjednoczyć. Więc Yoga oznacza unię i koegzystencję, nieskończone połączenie.

 

Hatha Yoga jest rodzajem Yogi która przynosi unię, połączenie pomiędzy ciałem i duchem. Harmonia na wszystkich poziomach. Hatha Yoga jest najbardziej rozpowszechnionym systemem yogi na Zachodzie, i praktykowanie jej zapewnia fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe zdrowie dla praktykującego.

Hatha Yoga

Dane Historyczne

Najbardziej wszechstronnym tekstem o Hatha Yodze jest "Hatha Yoga Pradipika" autorstwa  Yogi Swatmarama. Tekst ten oprócz osobistych doświadczeń autora, czerpie ze starożytnych tekstów z Sanskrytu na temat Yogi.

 

Zawiera w sobie między innymi informacje na temat shatkarmy (oczyszczania), asan (pozycje), pranayamy (oddychanie – energie subtelne), czakry ( centra energetyczne), kundalini (instynkt), band (siła mięśni), krij (techniczna manifestacja kundalini), shakti (święta moc), nadi ( kanały) oraz mudr ( symboliczne gesty).

 

Wiele współczesnych szkół Hatha Yogi pochodzi ze szkoły  Tirumalai Krishnamachar'iego, który nauczał od 1924 aż do swojej śmierci w 1989. Sporód jego studentów, wybitnymi osobami jeśli chodzi o popularyzację Yogi na zachodzie, byli  K. Pattabhi Jois który zasłynął z pokazania intensywnego stylu Ashtanga Vinyasa Yoga,  B.K.S. Iyengar który skupiał się na wyrównaniu, ustawieniu w osi oraz na obiektach pomocniczych. Indra Devi oraz syn  Krishnamachar'iego, T.K.V. Desikachar który stworzył styl Viniyoga.  Desikachar założył Krishnamacharya Yoga Mandiram w mieście Chennai, z zamiarem zachowania kulturalnego dziedzictwa Yoga, tak jak jej nauczał  Krishnamachari.

 

Kolejnym głównym nurtem wpływu był Swami Sivananda z Rishikesh'u (1887-1963) oraz wielu studentów, między którymi znalazł się też  Swami Vishnu-Devananda,założyciel międzynarodowych centrów warsztatów i spotkań -  Sivananda Yoga Vedanta,  Swami Satyananda ze szkoły Bihar School of Yoga, oraz Yoga Integralna  Swami Satchidanand'iego.

 

Hatha Yoga jest jedną z dwóch odmian Yogi która skupia się na kulturze fizycznej, druga z nich jest Raja Yoga. Obie z nich są nazywane Sadanga Yoga, tzn Yoga sześciu części ("sad" oznacza sześć, a "anga" – punkty, końce). Svatmarama podkreśla wiele razy w dziele "Hathapradipika" że nie ma Raja Yogi bez Hatha Yogi i Hatha Yogi bez Raja Yogi.

 

Głowna różnica między nimi polega na tym że Raja Yoga urzywa asan aby przygotować ciało na  wydłużoną medytację, więc skupia się na asanach medytacyjnych jak np. Pozycja Lotosu (padmasana), pozycja siadu doskonałego (siddhasana), pozycja łatwa – siad skrzyżny (Sukhasana), oraz pozycja pioruna (Vajrasana), natomiast Hatha Yoga wykorzystuje nie tylko pozycje medytacyjne ale wszystkiego rodzaju asany.

 

Podobnie, Raja Yoga jest pozbawiona rozległych mięśniowych zacisków (band) podczas ćwiczeń oddechowych (pranayamy). Hatha reprezentuje przeciwstawne energie, gorąco i zimno, ogień i wodę, męski i kobiecy, pozytywne i negatywne (podążając za podejście, podobnie jak Yin i Yang). Hatha Yoga stara się zbalansować ciało i umysł poprzez pozycje czy ćwiczenia fizyczne lub "asany", praktyki oczyszczające "shatkarma", kontrolowany oddech "pranayamę", zaciskanie mięśni "bandy" oraz spokój umysłu poprzez relaksację i medytację

 

Hatha Yoga jest ścieżką która prowadzi do zjednoczenia słońca z księżycem, zjednoczenia energi męskiej i żeńskiej, zjednoczenia oddechu przez oba nozdrza. Ma swoje korzenie filozoficzne w Tantrze i urzywa ciała jako narzędzia do eksploracji swojego wnętrza, i łączy poddanie się wraz ze staraniami. Co więcej, Hatha Yoga była pierwszą główną szkołą która połączyła ćwiczenia fizyczne (asany) z głębokim oddychaniem oraz wizualizacjami jako skuteczne pomoce w osiągnięciu połączenia uniwersalnej świadomości poprzez medytację. Klasyczna lekcja Hatha Yogi zawiera w sobie asany, pranayamę oraz yoga nidrę (relaksację).

 

Hatha Yoga  jest najbardziej rozpowszechnionym systemem Yogi w świecie zachodnim, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Warto też zauważyć że jej popularność wciąż rośnie. 

bottom of page