top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

Seria empirycznych warsztatów mających na celu wspieranie i poprawę związków międzyludzkich.

 

Seminaria „Powrót do Centrum”, bazują na zasadach i wiedzy z Kursu Cudów (ACIM) oraz Komunikacji bez Przemocy (NVC – Non Violent Communication)

 

Nauka opiera się na braku przemocy, a jej celem jest całkowite wyeliminowanie jakiejkolwiek samolubnej czy defensywnej świadomości (postępowania) w stosunku do ludzi wokół nas. Jedynym rezultatem sytuacji gdy nie ma przemocy, jest naturalny stan współodczuwania, rozumiany jako absolutna obecność w sercu.

 

Rdzeń tego kursu składa się z czterech głównych obszarów zainteresowania i działań:

obserwacji, uczuć, potrzeb, i ekspresji

Obserwacja

Obserwujemy to, co rozumiemy że się dzieje poprzez nasze 5 zmysłów (co widzimy, słyszymy, dotykami, czujemy węchem czy smakujemy), dzięki czemu możemy się skontaktować z danym wydarzeniem tak, jak je doświadczyliśmy, lub też tak, jak je doświadczamy dokładnie kiedy się to dzieje, „teraz”.

W rezultacie identyfikujemy i wyjaśniamy różnice w percepcji, oraz stopień wrażliwości zmysłów każdej osoby, jednakże nie krytykujemy ich poprzez nasz system wartości czy też nasze wierzenia i poglądy.

 

Uczucia

Wrażenia jakich doświadczamy:  bez myślenia o nich („Dlaczego się tak czuję?”), bez racjonalizowania („To co mi się przydarzyło było rezultatem....”), bez programowania z przeszłości („Za każdym razem jak to się dzieje to czuję się...”), bez oceniania  (dobre-złe) oraz bez przekonań i wierzeń (np. nieadekwatny, niekompetentny itd.). Bez tego wszystkiego, zostaje to czego doświadczamy w teraźniejszości, jako rezultat spełnienia lub też nie, naszych potrzeb. Rezultatem jest więź, połączenie z samym sobą,  dzięki rozpoznaniu emocji, świadomości i współczucia, jakości które charakteryzują obecność miłości.

 

 

Potrzeby

Uniwersalne ludzkie potrzeby są wewnętrznym pragnieniem które popycha nas w kierunku tworzenia lub znajdowania sytuacji które pomogą nam się rozwijać i realizować się na wszystkich poziomach (na poziomie fizycznym: materialność, fizyczność i inne przyjemności, na poziomie emocjonalnym: bezpieczeństwo, szczęście itd., na poziomie mentalnym: wiedza, doświadczenie, na poziomie duchowym: zdrowie psychiczne, rozwój duchowy)

 

Ekspresja

Poprzez proces opisywania sytuacji, uczuć i potrzeb, i zawsze z całkowitą odpowiedzialnością za to jak wyrażamy się na trzech poziomach, wspieramy komunikację poprzez zrozumienie różnorodności, z absolutną autentycznością i jasnym szkicem. Rezultatem jest komunikacja  bez konfliktów, powstałych z różnorodności naszych systemów wartości czy przekonań każdego z nas, a jest to komunikacja poprzez emocjonalny kontakt i wynikająca ze wspólnej chęci spokoju i miłości. 

Powrót do Centrum

bottom of page