top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Συνεδρίες

Σύμφωνα με την ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, καμία μεμονωμένη σχολή και μορφή θεραπευτικής πρακτικής δεν μπορεί να είναι απολύτως αποτελεσματική, ούτε να ικανοποιεί επαρκώς τα αιτήματα όλων των ατόμων ή των συστημάτων που ζητούν βοήθεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, η οληστική προσέγγιση στην θεραπεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση της θεραπευτικής πρακτικής σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ανθρώπου που ζητά βοήθεια. Ο θεραπευτής θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα της δουλειάς του τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που «εμπεριέχει» και στηρίζει με σεβασμό και βαθιά αίσθηση ειλικρινούς αποδοχής τις ανάγκες και τα αιτήματα του θεραπευόμενου.


Τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την ολιστική θεραπευτική προσέγγιση είναι:
 

  • Yoga

  • Reiki

  • NLP

  • Primal decondition

  • Gestalt

  • Nonviolent Communication

  • Ρεφλεξιολογία

  • Συστημική αναπαράσταση

  • Διαλογισμός

  • Θεραπεία τέχνηςΌλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται μέσα στο πλαίσιο ατομικών ή ομαδικών συνεδριών ή και το συνδυασμό τους, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου σε σχέση με την κατάσταση, και τις δυνατότητές του στην εκάστοτε χρονική περίοδος.Όπως έγραψε ο Carl Jung (1928)

 "Αυτός είναι κι ο λόγος που συμβουλεύω κάθε νέο ψυχοθεραπευτή: μάθε καλά τις θεωρίες σου, ώστε να είσαι σε θέση να τις αφήσεις στην άκρη όταν αγγίξεις το θαύμα της ανθρώπινης ψυχής. Όχι οι (ψυχοθεραπευτικές) θεωρίες, αλλά η δική σου δημιουργική ατομικότητα είναι αυτή που θα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις στην ψυxoθεραπεία"

bottom of page