top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Μπορεί το πρόσωπο να είναι ο καθρέφτης της ψυχής, τα πόδια όμως είναι ο καθρέφτης του σώματος.

Στο πέλμα υπάρχουν 7.200 νευρικές απολήξεις. Οι εξειδικευμένες πιέσεις τους, προκαλούν ένα «αντανακλαστικό» ερέθισμα σε κάθε όργανο του σώματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την διέγερση του νευρικού και Ανοσοποιητικού Συστήματος του οργανισμού.

Ρεφλεξιολογία

Η Ρεφλεξιολογία είναι εναλλακτική ιατρική, που στηρίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων & μαλάξεων στο πέλμα και την ράχη των ποδιών. Είναι φυσική ολιστική μέθοδος που με κατάλληλες πιέσεις σε αυτά τα  αντανακλαστικά (ρεφλεξιολογικά) σημεία στα πέλματα τα οποία  αντιστοιχούν σε όργανα του σώματος, βοηθά να επέλθει ενεργοποίηση  και η υγιής λειτουργία τους, με αποτέλεσμα την  εξισορρόπηση, την αρμονία και την ευεξία του οργανισμού μας, καθώς και την  βαθιά χαλάρωση.Mε την διέγερση των ρεφλεξολογικών αυτών σημείων επιτυγχάνεται η καλύτερη κυκλοφορία αίματος, λέμφου και ενέργειας στο αντίστοιχο σημείο του σώματος το οποίο και πάσχει, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται από τον εγκέφαλο η απελευθέρωση ενδορφινών, που είναι οι φυσικές αναλγητικές ουσίες του οργανισμού που μειώνουν την μυϊκή ένταση, με αποτέλεσμα να σταματάει ο τυχών πόνος.Σήμερα μετά από πολλές έρευνες και παρατηρήσεις διαθέτουμε συγκεκριμένους ρεφλεξολογικούς χάρτες με τα αντανακλαστικά σημεία.

 

  • Για τα πέλματα

  • Για τα χέρια

  • Για τα αυτιά - ωτορεφλεξολογία

  • Για τι πρόσωπο - προσωπορεφλεξολογία

  • Ακόμη για τη γλώσσα και τη μύτηΟ Ρεφλεξολόγος προτιμά να δουλεύει κυρίως στα πέλματα, γιατί:

 

  • Είναι πιο μαλακά, ενώ τα χέρια είναι σκληρά, από τις διάφορες εργασίες που κάνουμε

  • Το ενεργειακό μπλοκάρισμα εντοπίζεται καλύτερα και

  • γιατί τα πόδια προσφέρονται καλύτερα για να εντοπισθούν τα διάφορα σημεία 

  • και όργανα του σώματος.

bottom of page