top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Συστημική Αναπαράσταση

Η συστημική αναπαράσταση αποτελεί ένα ‘όχημα’, που μεταφέρει με διακριτικότητα και ταυτόχρονα με εκπληκτική διεισδυτικότητα τον ενδιαφερόμενο στους βασικούς κανόνες, στις ‘τάξεις’ της ζωής και της ύπαρξης, στην μοναδική θέση που αναλογεί στον καθένα μας στα συστήματα που μας περιέχουν και τα περιέχουμε, δηλ. στην οικογένεια, το έθνος, τον πολιτισμό, το σύμπαν.

Η συστημική αναπαράσταση εντοπίζει την εμπλοκή, αποκαλύπτοντας την δυναμική αλλά και την μοναδικότητα της "θέσης" του καθενός μέσα σε ένα δεδομένο σύστημα. Έτσι "εικονοποιεί" τα μεγάλα θέματα, που έχουν επηρεάσει όχι μόνον το σύστημα του ενδιαφερόμενου, αλλά και όσων παίρνουν μέρος στην αναπαράσταση ως εκπρόσωποι, καθώς και αυτών που ενεργά παρακολουθούν. Κάθε αναπαράσταση λειτουργεί σαν ένα μυητικό κάλεσμα σε όλους τους παριστάμενους και επιφέρει καταλυτικά αποτελέσματα στην ευρύτερη ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνήθως έμμεσα και διακριτικά, δρουν όμως βαθύτατα θεραπευτικά.

Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει και να εξηγήσει κανείς  μια βιωματική μέθοδο η οποία μπορεί μόνο να  εμπειριωθεί πρακτικά. Έτσι και η  συστημική αναπαράσταση  κρίνεται πραγματικά μόνο μέσα από τα αποτελέσματα της, που είναι παγκοσμίως γνωστά.

Συνήθως αγνοούμε το γεγονός ότι είμαστε διαρκώς σε επαφή με τους πάντες και τα πάντα, αλλά και τα πάντα είναι σε επαφή μαζί μας. Η Συστημική αναπαράσταση έρχεται να αναδείξει και υποστηρίξει αυτή την επαφή μέσα από την "κρυφή συμμετρία της Αγάπης"
                                                                                         Bert Hellinger

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι η μέθοδος εφαρμογής  της “Φαινομενολογικής Συστημικής Θεώρησης", η οποία είναι κλάδος της Συστημικής Επιστήμης.  Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος Bert Hellinger.Ο  Hellinger κατόρθωσε με μοναδικό τρόπο να ενοποιήσει ερεθίσματα και ανακαλύψεις από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας και να εμφανίσει στην δεκαετία του 1980 αυτή την νέα πρόταση. Ξεκινώντας από την ψυχανάλυση και διαπερνώντας σχολές όπως θεραπευτική ύπνωση, συναλλακτική ανάλυση, πρωτογενής θεραπεία, νευρογλωσσικός προγραμματισμός, ψυχόδραμα κλπ., ο Hellinger την ονόμασε ‘βραχεία θεραπεία’ ή ‘βοήθεια’.

bottom of page