top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

α) Το κείμενο παρουσιάζει τη θεωρία της διδασκαλίας, όπου η μελέτη της αποτελεί την δομή για την ανάπτυξη της εμπειρίας της συγχώρεσης, που είναι ο στόχος της μεθόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, “Η Σπουδή στα θαύματα” αναφέρει ότι «κάθε επιτυχία της σημαίνει  τη δική σας ευτυχία και ειρήνη» . Το κείμενο εξηγεί επίσης τη βάση για το φόβο και την ενοχή, και πώς μπορούν αυτά να ξεπεραστούν μέσα από θαύματα, τα οποία ορίζονται ως οι μέγιστες  «εκφράσεις της αγάπης.» Το θαύμα ορίζεται ως η αλλαγή στην αντίληψη από το φόβο στην αγάπη.

β) Το βιβλίο εργασίας για μαθητές αποτελείται από 365 ασκήσεις, μια για κάθε μέρα του χρόνου. Αυτό το μονοετές πρόγραμμα εξάσκησης ξεκινά τη διαδικασία αλλαγής του νου και της αντίληψης του μαθητή. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της μεθόδου, «Στο τέλος, ο αναγνώστης αφήνεται στα χέρια του  δικού του εσωτερικού Δάσκαλου, που θα κατευθύνει την μετέπειτα μαθητεία του κατά το Θέλημά Του»γ) Το εγχειρίδιο για τους δασκάλους είναι γραμμένο σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και παρέχει απαντήσεις σε μερικές από τις πιο πιθανές ερωτήσεις που θα μπορούσε να έχει ένας μαθητής. Περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις σε μια σειρά από όρους που χρησιμοποιεί η μέθοδος, εξηγώντας τους μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του κειμένου και επίσης την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από το βιβλίο εργασίας.

Ένα Μάθημα στα Θαύματα

bottom of page