top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Σεμινάρια

1.  Τα πέντε Βασικά βήματα

Η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων είναι ένας μήνας (πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις), τριών ωρών η κάθε μία, ή ένα πενθήμερο εργαστήριο το οποίο συμπεριλαμβάνει Yoga - διαλογισμό - θεραπεία τέχνης καθώς και άλλες θεραπευτικές τεχνικές σε ένα ολοήμερο πρόγραμμα.


1η Συνάντηση

Παρουσίαση και ανάλυση επικοινωνιακών προσεγγίσεων και προτύπων που χρησιμοποιούμε η χρησιμοποιούνται από τους εταίρους  στην καθημερινότητά μας, μέσα στα πλαίσια των φιλικών, ερωτικών, επαγγελματικών, οικογενειακών και κάθε είδος σχέσεων.
Άσκηση για τον τρόπο με τον οποίο ακούμε  αναγνωρίζουμε και καθρεφτίζουμε τα συναισθήματα.


2η Συνάντηση

Σημασία του απόλυτου σεβασμού έκφρασης του άλλου, αλλά και πρακτική εφαρμογή στα πλαίσια της ομάδας βασισμένη στη γνώση  εμπειρία και διδασκαλία των Σαμάνων (Σοφών) μέσα στις αρχέγονες φυλές.
Άσκηση ανάληψης ρόλων ομιλητή/ακροατή.


3η Συνάντηση
Αναφορά και αποσαφήνιση των αναγκών και συναισθημάτων. Ο αόρατος αλλά και απολύτως καθοριστικός ρόλος τους μέσα στις σχέσεις καθώς και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και εκδηλώνονται στις διαπροσωπικές αλλά πρωτίστως στην σχέση με τον εαυτό μας.
Άσκηση ομαδικού διαλογισμού-καθοδηγούμενου οραματισμού στο βαθύτερο αισθαντικό μας επίπεδο.


4η Συνάντηση
Παρουσίαση της μεθόδου έκφρασης στηριγμένη στην προετοιμασία και πρακτική εφαρμογή των προηγούμενων συναντήσεων. Εισαγωγή στην ιδέα της  απόλυτης ανάληψης ευθύνης και κάλυψης των αναγκών/συναισθημάτων στηριγμένη στην οριοθετημένη έκφραση                                                  Άσκηση τρίπτυχο (περιγραφής, έκφρασης και έκκλησης/οριοθέτησης).5η Συνάντηση
Ανάλυση και αποσαφήνιση των αμυντικών συστημάτων που χρησιμοποιούμε ασυνείδητα, αλλά και τα αποτελέσματα τους. Κύκλος της εγωικής αμυντικής αντίληψης και προβολής.
Παρουσίαση του ΑCIM, μεθόδου μέσα από την οποία γεννήθηκαν τα σεμινάρια «επιστροφή στο κέντρο”.
Άσκηση ομαδικού Διαλογισμού-οραματισμού επαφής με τον εσωτερικό μας πνευματικό καθοδηγητή. 

2.  Έκφραση σε όλα τα επίπεδα

Η  διάρκεια των σεμιναρίων με συναντήσεις κάθε δύο εβδομάδες (για τρεις ώρες κάθε φορά) διεξάγονται για περίοδος έξι μηνών, ή ένα εξαήμερο εργαστήριο το οποίο συμπεριλαμβάνει Yoga - διαλογισμό - θεραπεία τέχνης - συστημική αναπαράσταση καθώς και άλλες θεραπευτικές τεχνικές σε ένα ολοήμερο πρόγραμμα.

Η χρονική αυτή περίοδος δίνει στην ομάδα την δυνατότητα εμβάθυνσης σε  προγραμματισμούς συμπεριφοράς, σωματικές μνήμες, νοητικά πρότυπα, συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και ότι είδος εμπόδιο παρεμβάλλεται προς την έκφραση της αγάπης. Με σημαντική υποστήριξη την δυναμική και την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα, και με εφόδια  και εργαλεία τεχνικές (καθρεπτισμού – αντιδιαστολής – υποστήριξης, κάθαρσης, κ.α.), η εκμάθηση αποκτά και θεραπευτικές παραμέτρους ως προς την έκφραση και εκτόνωση χρόνιων μπλοκαρισμάτων, εξαρτήσεων, εμμονών και τραυματικών συμπεριφορών. Επίσης δημιουργείται το πλαίσιο στήριξης της αυθεντικότητας στην έκφραση, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως κοινωνικούς διαλογισμούς, θεραπεία τέχνης, συστημική αναπαράσταση και άλλες σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.

Αναπτύσσοντας δυναμικές, αλλά και την απόλυτη ασφάλεια στο πλαίσιο της ομάδας, οδηγούμαστε στην ολοκληρωτική αυθεντικότητα της έκφρασης των συναισθημάτων, αναγκών και ορίων μας στο παρόν, μέσα από την ολοκληρωτική απουσία αμυνών ή πρόκλησή τους στους άλλους, μέσα στις σχέσεις μας

 

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ομαδικό επίπεδο και αυτό που τα χαρακτηρίζει ως βιωματικά είναι η μέθοδος εκτέλεσής τους. Πρώτα εξηγούμε και εξασκούμαστε σε  επικοινωνιακές ασκήσεις στο πλαίσιο της ομάδας, και στην συνέχεια καλούμαστε να εφαρμόσουμε τις ασκήσεις αυτές στην καθημερινότητά μας, να καταγράψουμε τα αποτελέσματα, τα οποία είναι και το υλικό εργασίας των ομάδων.


Οι ομάδες είναι:

 

  1. Τα πέντε βασικά βήματα  διάρκεια: (ένας μήνας) ή (πενθήμερο - ολοήμερο εργαστήριο)

  2. Έκφραση σε όλα τα επίπεδα διάρκεια: (εξι μήνε) ή (εξαήμερο - ολοήμερο εργαστήριο). Προϋπόθεση  τα πέντε βασικά βήματα).

bottom of page