top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Μετά την   επανεκτίμηση και αναδιάρθρωση του τρόπου σκέψης όπου (παρατηρούμε-αναγνωρίζουμε,  αντιλαμβανόμαστε - αποδεχόμαστε, εκφραζόμαστε)  και βασισμένοι στο έμφυτο σύστημα αξιών μας

(της μη άμυνας = μη επίθεσης) = μη βίας,

Θα είμαστε συνειδητοί για τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζουμε οριοθετημένες τις ανάγκες και τα συναισθήματά μας με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.

Οφέλη

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μετουσίωση των σχέσεών μας, με γνώμονα την αλυσιδωτή επίδραση στην  καθημερινή μας πραγματικότητα όπως απλοϊκά το εξέφρασε  ο Lao tsou:"Οι σκέψεις γίνονται λέξεις - οι λέξεις γίνονται πεποιθήσεις - οι πεποιθήσεις γίνονται πράξεις - οι πράξεις γίνονται συνήθειες - οι συνήθειες γίνονται ο χαρακτήρας μας - και ο χαρακτήρας μας γίνεται το πεπρωμένο μας".
bottom of page