top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Το «ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Η αυτοβιογραφία ενός υ-ιού», είναι η πρώτη συγγραφική μου δουλειά. Μέσα από την προσπάθειά μου να αποτυπώσω την πνευματική αναζήτηση και περιπλάνησή μου γραπτώς, γεννήθηκε η ιδέα αλλά και υλοποιήθηκε η δημιουργία του συγκεκριμένου βιβλίου. Μια πνευματική περιπλάνηση και εξέλιξη, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς σταθμούς, συντελεστές και συνοδοιπόρους, οι οποίοι είχαν τον ρόλο του εκπαιδευτή και συμμαθητή μου συνάμα. Μια πορεία προς την αυτοπραγμάτωση της οποίας η αποτύπωση έχω προσπαθήσει να επιτευχθεί με έναν τρόπο απλό και κατανοητό, καθώς επίσης και ευγενικά διατρητικό προς τις άμυνες του Δυτικού τρόπου σκέψης και κουλτούρας.  

       

Το κείμενο γραμμένο σε μορφή μυθιστορήματος, είναι ουσιαστικά μια αληθινή εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων, προσωπικοτήτων και περιοχών. Όλα αυτά περιγράφονται μέσα στα δεκαέξι κεφάλαιά του  με έναν άλλοτε διηγηματικό, άλλοτε μεταφορικό ή ποιητικό, μα πάντοτε άμεσο και  απλό λόγο. Ένα έργο σταθμός για εμένα, η συγγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

 

                                                                                                    

Ιωάννης Κουλάνης

Ο συγγραφέας

bottom of page