top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

Dziewiczy debiut Giraffe Publications na rynku Greckim odbył się Listopadem 2017 roku, wraz z książką "POSZUKIWACZ CUDÓW - Autobiografia syna"


Kontakt:  0030-211 40 77 550

Od 2017 Giraffe Publications jest oficjalnym wydawnictwem fundacji TGT (The Giraffe Team Sp. z.o.o.) z siedzibą w Błagojewgradzie w Bułgarii o międzynarodowym zasięgu.


Założyciel, Ioannis Koulanis rozpoczął swój debiut wydawniczy w tym samym czasie, z wizją, aby Giraffe Publications stało się przykładem niedyskryminującej i wolnej ekspresji literackiej o międzynarodowym zasięgu. Ekspresji, której jedyną funkcją jest szerzenie wolności literackiej i progresywnych idei, pod patronatem duchowej uniwersalności, która nas wszystkich łączy, niezależnie od pochodzenia, ideologi, wyznania, politycznych poglądów lub jakiejkolwiek innej tożsamości.

Giraffe Publications

bottom of page