top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

"POSZUKIWACZ CUDÓW Autobiografia syna" jest moją pierwszą napisaną książką. Pomysł jak i realizacja tej książki, zrodziły się z próby wyrażenia na piśmie moich duchowych poszukiwań i podróży. Ta duchowa podróż która miała wiele etapów, wiele osób które ją wzbogaciły jak i wielu współtowarzyszy podróży, którzy jednocześnie mieli rolę zarówno instruktorów jak i kolegów z klasy. Kurs w stronę samorealizacji, który starałem się wyrazić w przystępny sposób, tak aby był zrozumiały, ale również aby obnażał postawy obronne obecne w zachodniej kulturze i sposobie myślenia.

 

Tekst jest napisany w formie noweli, i w swej istocie jest opisem prawdziwych zdarzeń, osobowości i scenerii. Szesnaście rozdziałów przedstawionych w narracyjnej, metaforycznej i poetyckiej formie, jednakże cały czas w przystępny i bezpośredni sposób.

Ta znacząca dla mnie wiele praca, ukończona została w Październiku 2016 roku.

 

Ioannis Koulanis

O Autorze

bottom of page