top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

ΙΚΕΤΙΔΕΣ
 

iketides.jpg

Αυτό που ο Ευριπίδης κάνει κατανοητό μ’ αυτό του το έργο, είναι η σημασία της διατήρησης της πίστης των ανθρώπων στους αλά- θητους άγραφους νόμους, δηλαδή στη σύμφυτη με κάθε ανθρώ- πινη ύπαρξη δυνατότητα, να αξιολογεί και να κρίνει ως ζωντανή συνείδηση το καλό από το ολέθριο.

Αυτή τη θεϊκή ικανότητα δεν χρειάζεται να τη μάθει κανείς από κανέναν, αλλά μονάχα να μην την απενεργοποιεί, αφού

κα- τοικεί μέσα του κι αντιδρά φυσικά κι άμεσα στα συμβάντα, όπως και με τις άλλες του πέντε αισθήσεις.

Τίτλος: ΙΚΕΤΙΔΕΣ

Εκδόσεις: Καμηλοπάρδαλη (2020)

ISBN: 978-618-84537-6-0

Κεντρική ΔιάθεσηBooks2u.gr, Ασκληπιού 60, Αθήνα, TK 11471, Τηλ 2130054794 

Ηλεκτρονική παραγγελία:  www.Books2u.gr    

 

 

bottom of page