top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Η ποιητική συλλογή “Τα εκτός ενδότερα”, αποτελεί την ποιητική απόδοση της σχέσης του εσωτερικού με τον εξωτερικό μας κόσμο. Την αντιδιαστολή ή την συνεργασία των νοητικών μας δομών και ιδανικών. Την σύγκριση των προγραμματισμένων πεποιθήσεών μας, της ηθικής μας, της συνειδητότητάς μας, και οτιδήποτε άλλου καταλήγει να γίνεται χαρακτήρας μας, μέσω των επιλογών και των συμπεριφορών μας. Είναι η έντεχνη απεικόνιση της αυτοανάλυσης και της αυτογνωσίας μας, με όχημα την ποίηση.

Τα εκτός ενδότερα είναι μια σειρά ποιήματα που εμπεριέχουν όλη την εμπειρία μου και την φιλόμουση προσέγγιση μου προς την προσωπική εξέλιξη.

                                                                                                

Ιωάννης Κουλάνης

Ο συγγραφέας

bottom of page