top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

Seminaria

1. Pięć kroków podstawowych
 

Całkowity czas trwania seminariów to jeden miesiąć (pięć cotygodniowych spotkań dwugodzinnych) lub też pięciodniowy warsztat wzbogacony o Jogę, Arteterapię, Medytacje I inne techniki, przeplatane w całodziennym programie.

 

1-sze Spotkanie 

Prezentacja oraz analiza różnego podejścia do komunikacji jakich używamy lub jakich urzywają nasi partnerzy, w kontekście relacji  przyjacielskich, zawodowych, rodzinnych itd. 

Praktyka sposobu w jaki słyszymy, rozpoznajemy I odbieramy emocje. 

 

2-gie Spotkanie

Nauka jak ważny jest pełen szacunek do ekspresji obu stron rozmowy. Oraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy w grupie, bazując na doświadczeniu I wiedzy Szamanów I Starszyzny plemiennej. 

Praktyka w odgrywaniu ról pomiędzy mówiącym a słuchającym. 

 

3-cie Spotkanie

Zauważenie oraz wyklarowanie potrzeb oraz emocji. Ich niewidzialna lecz absolutnie kluczowa rola w relacjach, oraz sposób w jaki zostają przedstawione I manifestowane w relacjach nie tylko międzyludzkich ale przede wszystkim w relacji z samym sobą. 

Praktyka grupowej medytacji, połączonej z wizualizacją naszych najbardziej sensytywnych poziomów odczuwania. 

 

4-te Spotkanie 

Prezentacja nowej metody ekspresji, bazującej na przygotowaniu I praktyce z poprzednich spotkań.

Wprowadzenie w ideę całkowitej odpowiedzialności za nasze potrzeby I uczucia, bazując na świadomej ekspresji. 

Praktyka zgodnie z techniką Opisu, Ekspresji, Prośby/Wyznaczania granic.

 

5-te Spotkanie 

Odkrycie I analiza naszych systemów obronnych jakich urzywamy nieświadomie, oraz jakie są ich skutki. Krąg świadomości mechanizmów obronnych oraz zauważanie ego. 

Prezentacja ACIM – Kursu Cudów, metody dzięki której powstał warsztat Powrotu do Centrum. 

Praktyka medytacji grupowej  

Analysis and clarification of defense systems that we use unconsciously, along with their results. Circle of the defensive awareness and visibility of the ego. Presentation of ACIM, the method through which the seminars “Back to the Center” were born.

Practice of group meditation- visioning contact with our inner spiritual mentor.

 

 

2. Expression at all levels

 

The duration of seminar meetings every two weeks (three hours each), conducted for a period of six months, or a five full day workshop, supported by Yoga-Meditation-art therapy-Family constellation and more technics in a full day program.

This period gives the team the opportunity to deepen in programming behavior, body memories, mental patterns, emotional blockages and whatever kind of barrier inserted in the expression of love.

With the significant support of the dynamic and trust which develop within the team, and with the tools and support of techniques (mirroring- distinguishing-  supporting- purification etc.), we gain therapeutic parameters to the expression and expansion of chronic blockings, addictions, obsessions and traumatic behaviors. We also create the framework that supports the authenticity in expression, using techniques such as social meditation, art therapy, systemic representation and other modern therapies.

By developing dynamics but also the absolute safety within the group, we lead the group to the complete authenticity of expressing feelings, needs and limits for the present, through the total absence of a defense mechanism or challenge to others through our relationships.

 

Seminaria odbywają się w grupach. To, co charakteryzuje je jako  empiryczne, to to, w jaki sposób się odbywają. Na początku objaśniamy a następnie praktykujemy między sobą w grupie ćwiczenia z komunikacji. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie tych technik do naszego życia codziennego I robienie notatek jakie były rezultaty, I to jest następnie materiałym na którym dalej pracuje grupa. 

 

Rodzaje grup:

 

  1. Pięć kroków podstawowych (czas trwania jeden miesiąc) lub ( pięć pełnych dni warsztatowych – Powrót do Centrum-1) 

  2. Ekspresja na wszystkich poziomach (czas trwania 6 miesięcy) lub (sześć pełnych dni warsztatowych – Powrót do Centrum -2) po ukończeniu Pięciu kroków podstawowych

 

bottom of page