top of page

T E R A P I E  H O L I S T Y C Z N E

Po zrewidowaniu restrukturyzacji naszego sposobu myślenia, kiedy obserwujemy, rozpoznajemy, postrzegamy, akceptujemy i wyrażamy, bazując na naszym wrodzonym systemie wartości (braku obrony, braku agresji, braku przemocy) – będziemy świadomi sposobu w jaki wyrażamy nasze jasno określone potrzeby i uczucia, ze szczerością i autentycznością. 

Korzyści

To zaowocuje przeistoczeniem się naszych relacji w  codziennym życiu, tak jak w efekcie domina, tak, jak naiwnie powiedziane przez Lao Tsou:

 

"Nasze myśli stają się naszymi słowami, nasze słowa stają się naszymi przekonaniami, nasze przekonania stają się naszymi czynami, nasze czyny stają się naszymi nawykami, nasze nawyki stają się  naszym charakterem a nasz charakter staje się naszym przeznaczeniem"
bottom of page