top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

HERETA_WRITER.png

Τίποτε δεν με έχει εμπνεύσει περισσότερο στην ζωή, πέρα από την αέναη προσπάθεια των παιδιών, να μας προσκαλέσουν να επιστρέψουμε μέσα από την σύνδεση και πάλι στην χώρα των συναισθημάτων. Μέσα δηλαδή από την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.

 

Η σπάνια Χαιρέτα είναι ο καρπός αυτής της έμπνευσης-ανάγκης μου, για την ανάδειξη αυτής καθαυτής της παγκόσμιας πανανθρώπινης πατρίδας. Την πατρίδα της ενσυναίσθησης!
 

Ιωάννης Κουλάνης

Ο συγγραφέας

bottom of page