top of page

Ο Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ε Σ

Περίληψη

agnoro_summary.JPG

1. Άγνωρο πένθος
2. Άδειος
3. Αιχμάλωτη στον έρωτά σου
4. Αμάλθεια
5. Αν
6. Ανδρειωμένος
7. Απογοήτευση
8. Άρνηση
9. Δενξεχνώ
10. Ενθύμιο
11. Η αγκαλιά του τέλους
12. Θα σε θυμάμαι
13. Θάνατος
14. Θεά Αθηνά
15. Θέλω
16. Κοιτάζοντας στα μάτια
17. Μάνα
18. Με τις πέντε αισθήσεις
19. Να σου φτιάξω τραγουδάκι
20. Νύχτωσε ξαφνικά
21. Ο θάνατος του Χάρου
22. Οκτώβρης
23. Όχι
24. Πατέρας
25. Σαν να ήταν χθες
26. Στη ρωγμή του πένθους
27. Στης απώλειας
28. Στον γνωστό Χ’
29. Το λιόγερμα του πένθους
30. Το πιο μεγάλο Αχ
31. Ωδή του τέλους

bottom of page